Mój prąd

Za sprawą programu "Mój prąd" możesz uzyskać nawet do 7 000 zł refundacji na instalację domowej mikroinstalacji fotowoltaicznej. Co więcej, program dofinansowuje również zakup urządzeń dodatkowych. To więcej niż oszczędność - to inwestycja w Twoją niezależność energetyczną!
Mój prąd

Dotacja

Mój Prąd

O programie Mój Prąd

Program “Mój Prąd” oferuje dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Dzięki temu programowi możesz otrzymać wsparcie finansowe na zakup paneli słonecznych i innych urządzeń energetycznych. Program ma na celu promowanie czystej energii i oszczędność energetyczną. Dofinansowanie wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej programu.


Dla kogo?

Program “Mój Prąd 5.0” jest dedykowany osobom fizycznym, które produkują energię elektryczną na własne potrzeby. W ramach programu, dopłaty są dostępne dla prosumenckich gospodarstw domowych rozliczających się w systemie net-billing. Osoby rozliczające się w starym systemie (net-metering) mogą również ubiegać się o wsparcie, pod warunkiem przejścia na system net-billing.

W programie “Mój Prąd 5.0” wyróżniono trzy grupy wnioskodawców uprawnionych do dofinansowania:

 1. Grantobiorcy, którzy rozliczają się w systemie net-billing i nie otrzymali dotychczas wsparcia na mikroinstalację fotowoltaiczną.
 2. Grantobiorcy, którzy rozliczają się w systemie net-metering i nie skorzystali dotychczas z dofinansowania na mikroinstalację fotowoltaiczną, ale mogą przejść na system net-billing.
 3. Grantobiorcy, którzy rozliczają się w systemie net-metering i skorzystali już z dofinansowania na mikroinstalację fotowoltaiczną, w tym z programu “Mój Prąd”. Warunkiem udzielenia dodatkowego wsparcia jest spełnienie następujących warunków:
  • a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą już otrzymano dofinansowanie, została zainstalowana i opłacona w okresie kwalifikowalności kosztów od 1 lutego 2020 roku,
  • b) zmiana systemu rozliczania wyprodukowanej energii na net-billing,
  • c) zgłoszenie dodatkowego urządzenia zgodnie z wytycznymi programu “Mój Prąd”.


Dotacje – na co?

W ramach programu “Mój Prąd 5.0” możliwe jest uzyskanie dotacji na następujące cele związane z produkcją energii elektrycznej:

 1. Instalację mikroinstalacji fotowoltaicznej, obejmującą zakup, montaż i podłączenie paneli fotowoltaicznych.
 2. Modernizację istniejącej instalacji fotowoltaicznej w celu zwiększenia jej efektywności.
 3. Zakup magazynu energii, w postaci baterii lub innych rozwiązań umożliwiających przechowywanie nadmiaru wyprodukowanej energii.
 4. Pozyskanie dotacji na inne urządzenia związane z energią odnawialną, takie jak kolektory słoneczne czy pompy ciepła.


Ile można uzyskać?

W ramach wniosku „Mój Prąd 5.0” maksymalna kwota dofinansowania dla jednego gospodarstwa domowego wynosi 58.000 złotych. Należy jednak zaznaczyć, że ta kwota nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów inwestycji. Podstawowa dotacja dla instalacji fotowoltaicznej wynosi 6000 złotych, a dla paneli PV i dodatkowych komponentów 7000 zł.


Wnioskodawcy, którzy zdecydują się dołączyć dodatkowe urządzenia do swojej instalacji, będą mogli ubiegać się o większą kwotę dofinansowania. Jaką dokładnie? Poniżej lista urządzeń z maksymalną kwotą dotacji:

·         magazyn ciepła – 5000 zł,

·         magazyn energii elektrycznej – 16.000 zł,

·         systemy zarządzania energią HEMS/EMS – 3000 zł,

·         kolektory słoneczne c.w.u. – 3500 zł,

·         gruntowa pompa ciepła – 28.500 zł,

·         powietrzna pompa ciepła – 4400 zł,

·         wodna pompa ciepła bez podwyższone efektywności – 12.600 zł,

·         wodna pompa ciepła z podwyższoną efektywnością – 19.400 zł.


Co więcej, osoby, które już wcześniej skorzystały z dofinansowania w ramach programu „Mój Prąd” i obecnie składają wniosek dotyczący jedynie urządzeń dodatkowych (należą do III grupy wnioskodawców), będą mogły otrzymać dodatkowy bonus. Jego wysokość to 3000 zł.


Przyznawane kwoty dotacji mają na celu częściowe pokrycie kosztów związanych z inwestycją w energię odnawialną i zachęcanie do korzystania z ekologicznych rozwiązań. Wysokość dotacji jest uzależniona od grupy Wnioskodawców oraz rodzaju i liczby urządzeń, na które składany jest wniosek.


Bonus za net-billing

Bonus za net-billing w ramach programu “Mój Prąd 5.0” stanowi dodatkowe wsparcie finansowe dla beneficjentów, którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing. Polega on na przyznaniu dodatkowej kwoty do dotacji w zależności od wielkości wytworzonej energii elektrycznej. Im więcej energii zostaje oddane do sieci, tym wyższy bonus można otrzymać. Bonus za net-billing ma na celu zachęcenie beneficjentów do aktywnego udziału w produkcji energii odnawialnej i wspieranie przepływu energii między ich instalacją fotowoltaiczną a siecią energetyczną.


Kiedy zainstalować fotowoltaikę?

Najlepszym momentem na zainstalowanie fotowoltaiki, aby skorzystać z dotacji, jest okres od 01.02.2020 roku. W przypadku programu “Mój Prąd 5.0” uwzględniane są wydatki poniesione od tej daty. Ważne jest, aby rozpocząć inwestycję poprzez poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego, czyli opłacenie pierwszej faktury lub paragonu imiennego. Aby otrzymać dofinansowanie, inwestycja musi być zakończona, co oznacza przyłączenie mikroinstalacji i wszystkich pozostałych urządzeń wymienionych we wniosku o dofinansowanie. Należy również zwrócić uwagę na konkretne edycje programu “Mój Prąd”, w których są ogłaszane nabory dotacji oraz okresy, w których budżet został wyczerpany. Aktualnie obowiązuje edycja V, która trwa od 22.04.2023 roku do 31.12.2023 roku.


Do kiedy można wziąć udział?

Projekt “Mój Prąd 5.0” umożliwia wzięcie udziału do końca obowiązującej edycji programu. Aktualnie trwa edycja V, która trwa do 31.12.2023 roku. To oznacza, że można skorzystać z programu, złożyć wniosek i ubiegać się o dotację do momentu upływu tej daty. Ważne jest, aby dostosować się do wytycznych i terminów określonych przez program, aby mieć szansę na uzyskanie wsparcia finansowego przy instalacji mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Dotacja

Mój prąd


Marzysz o własnej instalacji fotowoltaicznej, która nie tylko pozwoli Ci oszczędzać na rachunkach za prąd, ale także przyczyni się do ochrony środowiska? Nie zwlekaj, skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać dotację.