Czyste powietrze

Dzięki Programowi "Czyste Powietrze" możesz zyskać do 90% dofinansowania na instalację paneli fotowoltaicznych. To nie tylko krok ku ekologicznemu trybowi życia, ale również sposób na znaczące oszczędności w rachunkach za prąd.
Czyste powietrze

Dotacja

Czysta powietrze

O programie Czyste Powietrze

Program “Czyste Powietrze” to specjalna inicjatywa, która ma na celu poprawę jakości powietrza w naszych domach. Dzięki temu programowi możesz otrzymać wsparcie finansowe na modernizację swojego jednorodzinnego domu oraz wymianę przestarzałego i niewydajnego ogrzewania na nowoczesne rozwiązania. Program oferuje trzy różne opcje, z różnymi limitami finansowymi, aby dostosować się do Twoich potrzeb. Jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia finansowego, istnieje również możliwość skorzystania z kredytu “Czyste Powietrze” w wybranych bankach.


Dla kogo?

Program “Czyste Powietrze 2023” adresowany jest do różnych grup beneficjentów, którzy mogą skorzystać z dotacji na wymianę pieców i termomodernizację. W zależności od dochodu oraz innych kryteriów, beneficjenci są podzieleni na trzy grupy.

 • I grupa, zwana grupą podstawową, obejmuje osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł. W ramach tej grupy, beneficjenci mogą otrzymać dotacje na różne przedsięwzięcia, takie jak demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i zakup oraz montaż pompy ciepła lub innego źródła ciepła. Dotacje w tej grupie wahają się od 13 000 zł do 66 000 zł, w zależności od rodzaju przedsięwzięcia i zakresu termomodernizacji.
 • II grupa to osoby, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1894 zł netto na osobę, lub 2651 zł netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym. Dla beneficjentów z tej grupy, maksymalne dotacje wynoszą od 25 000 zł do 99 000 zł, w zależności od rodzaju przedsięwzięcia i zakresu termomodernizacji.
 • III grupa, czyli grupa o intensywnym wsparciu, obejmuje osoby o niskich dochodach oraz prawie do zasiłku. Maksymalne dotacje dla beneficjentów z tej grupy wynoszą od 40 000 zł do 135 000 zł, w zależności od rodzaju przedsięwzięcia i zakresu termomodernizacji. Dla beneficjentów z tego sektora rząd przewiduje dofinansowanie w wysokości od 90% do 100%.


Warto pamiętać, że oprócz kwoty dotacji, w niektórych przypadkach konieczne jest także przeprowadzenie audytu energetycznego, którego koszt wynosi 1 200 zł. Program “Czyste Powietrze 2023” ma na celu wspieranie beneficjentów w poprawie efektywności energetycznej swoich budynków mieszkalnych oraz redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości powietrza.


Dotacje – na co?

Program “Czyste Powietrze 2023” oferuje różne możliwości uzyskania dotacji finansowych na realizację konkretnych przedsięwzięć związanych z poprawą efektywności energetycznej i ekologicznego ogrzewania. Beneficjenci programu mogą otrzymać wsparcie na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, takich jak piece węglowe czy olejowe, na nowoczesne i bardziej przyjazne środowisku rozwiązania, takie jak pompy ciepła typu powietrze-woda lub gruntowe pompy ciepła. Dotacje mogą również obejmować kompleksową termomodernizację budynku, włączając w to izolację termiczną, modernizację instalacji grzewczej, wymianę okien i drzwi, czy inwestycje w wentylację mechaniczną. Dodatkowo, program uwzględnia możliwość instalacji mikroinstalacji fotowoltaicznych, które pozwalają na produkcję energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej. Kwota dotacji zależy od grupy, do której należy beneficjent i rodzaju przedsięwzięcia, a może wynosić nawet do 135 000 zł w przypadku intensywnego wsparcia dla osób o niskich dochodach.


Ile można uzyskać?

Kwoty dotacji, na które mogą liczyć beneficjenci programu Czyste Powietrze:

I grupa – Podstawowa:

 • Osoby o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 135 000 zł.
 • Dotacje obejmują:
  • Wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na pompę ciepła lub inne źródło ciepła:
   • Bez kompleksowej termomodernizacji: od 25 000 zł do 50 000 zł.
   • Z kompleksową termomodernizacją: od 50 000 zł do 100 000 zł.
  • Inwestycje w mechaniczną wentylację lub ocieplenie budynku: od 13 000 zł do 33 000 zł.

II grupa:

 • Osoby o dochodach w gospodarstwie domowym nieprzekraczających 1894 zł netto na osobę (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2651 zł netto na osobę (gospodarstwo jednoosobowe).
 • Dotacje obejmują:
  • Wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na pompę ciepła lub inne źródło ciepła:
   • Bez kompleksowej termomodernizacji: od 32 000 zł do 72 000 zł.
   • Z kompleksową termomodernizacją: od 59 000 zł do 99 000 zł.
  • Inwestycje w mechaniczną wentylację lub ocieplenie budynku: od 25 000 zł do 48 000 zł.

III grupa – Intensywne wsparcie:

 • Osoby o niskich dochodach na podstawie zaświadczenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
 • Dotacje obejmują:
  • Wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na pompę ciepła lub inne źródło ciepła:
   • Bez kompleksowej termomodernizacji: od 40 000 zł do 70 000 zł.
   • Z kompleksową termomodernizacją: od 70 000 zł do 135 000 zł.


Warto zauważyć, że dotacje mogą również obejmować mikroinstalacje fotowoltaiczne, a kwoty podane powyżej uwzględniają dodatkowe koszty audytu energetycznego w wysokości 1 200 zł. Program “Czyste Powietrze 2023” ma na celu wsparcie różnych grup beneficjentów w realizacji przedsięwzięć związanych z poprawą efektywności energetycznej i ograniczeniem emisji szkodliwych substancji do atmosfery.


Zobowiązania beneficjenta

Beneficjent programu “Czyste Powietrze” po zakończeniu realizacji projektu, który otrzymał dofinansowanie, ma następujące zobowiązania dotyczące budynku, w którym przeprowadzono modernizację:

 1. Wybór odpowiedniego źródła ciepła: Beneficjent nie może zainstalować ani używać źródeł ciepła na paliwa stałe o niższej klasie niż 5, zgodnie z normą europejską EN 303-5.
 2. Ekologiczne kominki: Zamontowane kominki, które będą wykorzystywane do celów rekreacyjnych, muszą spełniać wymagania ekoprojektu.
 3. Zgodność z przepisami: Wszystkie zainstalowane i używane urządzenia do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej muszą spełniać obowiązujące wymagania prawne, w tym lokalne przepisy antysmogowe i wymagania dotyczące efektywności energetycznej.
 4. Zachowanie przeznaczenia budynku: Beneficjent przez okres 5 lat od zakończenia projektu nie może zmieniać przeznaczenia budynku z mieszkalnego na inne cele, nie może demontować zainstalowanych urządzeń, instalacji ani wyrobów budowlanych, a także nie może instalować dodatkowych źródeł ciepła, które nie spełniają warunków i wymagań technicznych określonych w ramach Programu.

Przestrzeganie tych zobowiązań jest istotne dla beneficjenta, ponieważ warunkuje kontynuację wsparcia finansowego oraz promuje długoterminową efektywność energetyczną i ochronę środowiska.


Dotacje po wymianie źródła ciepła

W nowej wersji programu “Czyste Powietrze” wprowadzono istotną zmianę, która umożliwia osobom, które już wymieniły swoje źródło ciepła na niskoemisyjne lub zeroemisyjne, otrzymanie dodatkowego dofinansowania na termomodernizację budynku. Ta aktualizacja stwarza świetną możliwość dla beneficjentów, którzy już podejmowali kroki w kierunku ekologicznego ogrzewania swojego domu. Dzięki temu rozwiązaniu, osoby te mogą skorzystać z programu na jeszcze szerszą skalę, poprawiając efektywność energetyczną swojego budynku oraz przyczyniając się do redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery. To zachęcające wsparcie dla ekologicznych inwestycji beneficjentów i ważny krok w kierunku czystszej przyszłości.

Dotacja

Mój prąd


Chcesz poprawić efektywność energetyczną w swoim domu i wprowadzić ekologiczne rozwiązania? Skontaktuj się z nami i skorzystaj z pomocy naszych specjalistów w uzyskaniu dotacji z programu Czyste Powietrze.